بسته بندی ، بارگیری و ارسال بار
فوریه 3, 2017
بسته بندی ، بارگیری و ارسال بار-2
فوریه 3, 2017
 

بسته بندی ، بارگیری و ارسال بار :

بسته بندی محصولات بایستی به نحوی صورت گیرد که آسیبی به آنها هنگام انبارسش و جابجایی وارد نشده و و از نظر اقتصادی نیز باعث كاهش هزینه برای سازمان و مشتری شده و ظاهری مناسب و جذاب برای محصولات نیز فراهم كند .به اين منظور شرکت از ورقه های تفلون در حمل و نقل بین بشکه ها و از کیسه های نايلونی برای بشکه ها استفاده می نمايد .

نکاتی در مورد نحوه صحیح تخليه و انبارش بشکه های فلزی :

در يک حمل ونقل منطقی و مناسب نبايد آسیبی به بشکه ها وارد آيد.
بارگیری و تخليه بشکه ها با دقت انجام گیرد ؛ از جابه جایی ناایمن ؛ پرتاب کردن ، تماس با چیز های تیز دور نگه داشته و بایستی به نحوی روی هم چیده شود که آسیبی نبیند .
منطقه انبار داری لازم است عاری از مواد مضر برای محصولات باشد.
سطح زمین منطقه انبار داری بايد صاف باشد يا از کفی چوبی يا پالت های مخصوص برای دور شدن از هر گونه ریسک و آسیب ديدن بشکه ها استفاده شود.
نگهداری طولانی مدت بشکه ها در زیر باران يا در نواحی با جو خورنده مناسب نیست .
حدا کثر ارتفاع انبارش 3 متر باشد.
از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل نمایید
هنگام هر گونه جا بجایی بشکه ها از کشیده شدن آنها روی زمین خودداری شود.

سیستم بازرگانی

شركت استراتژی بازار يابی خود د را برمبنای بازاريابی علمی و تعامل پايدار با مشتری بنا نهاده که در اين زمینه با انجام اقدامات ذيل قصد رسیدن به اين مهم را داراست :
• خدمات قبل از فروش مثل مشاوره هایی برای انتخاب ، تصمیم گیری، آموزش و ...
• خدمات پس ازفروش مثل آموزش های تست ، کنترل ، و تعویض و گارانتی محصولات فروخته شده
• تامین سایر اقلام مورد نظر مشتری که مرتبط با كار بوده وخريد و تایید کیفی آن
• نظر سنجی و نظر خواهی مستمر با مشتريان ، بررسی ش کايات احتمالی و رفع آن

استراتژی رقابتی شركت شامل حركات و اقداماتی است برای :

• کیفیت محوری
• حفظ و نگهداری مشتريان
• مقابله علمی با فشارها و نیروهای رقابتی
• انتخاب مناسب بازار هدف
• بهبود موقعیت در بازار

سیستم مهندسی ساخت و تحقيق و توسعه :

اين شركت در بدو تاسیس با بهره گیری از تخصص فنی پایه گذاران شرکت اقدام به انجام تجربه در خصوص ساخت خطوط تولید و ماشین های مخصوص مربوطه کرد و با گسترش ان اینکه علاوه بر تولید بشکه های فلزی ساخت انواع پرس های ضربه ای و هیدرولیک ، گيوتین و سایر ماشین های مرتبط در دست داشته و اين امر قدرت انعطاف در تولید و رقابت وسیعی را در بازار برای ش ك رت فراهم کرده است .

سیستم تامین منابع

شركت با بهره گیری از كاركنان با تجربه و جوان و برقراری سیستم های آموزشی متناسب خود را به صورت يک سازمان ياد گیرنده تبديل کرده و با توجه به پتانسیل مناسب اقتصادی سعی در ارتقاء همه جانبه خود ونیل به اهداف متعالی ذی نفعان خود دارد و با قبول رسالت اجتماعی خود به امید عنایت حق تعالی در اين راه استوار خواهد ماند .

Call Now Button