معرفی محصولات شرکت

بشکه های فلزی در دسته بندی های ذيل تولید و استفاده می گردند :

جدول مشخصات فنی بشکه های تولیدی

بشکه درب بسته 220 لیتری

 

بشکه درب باز 220 لیتری

 

بشکه درب بسته 230 لیتری

 

بشکه درب باز 230 لیتری

 

آزمونهای محصولات نهایی شرکت به شرح ذيل است :

با توجه به اهمیت ظروف بسته بندی مواد خطرناک و از آنجمله بشکه های فلزی که ضمن اهمیت های زیست محیطی مربوطه از نظر اقتصادی نیز اغلب حاوی مواد ارزشمند می باشد و هرگونه اشکال در کیفیت اين ظروف باعث خسارات فراوانی به استفاده کنندگان و مشتريان وارد خواهد کرد . شركت علاوه بر کنترل های مقدماتی ذکر شده از استاندارد های مختلف بین المللی آزمونهایی را برای خود فراتر از حد استاندارد ملی محصول طرح ریزی کرده و به اجرا در می آورد و اطلاع رسانی در اين خصوص را نیز وظیفه خود در قبال مشتريان و جامعه می داند.

وضعیت ظاهری و رنگ

محصولات شركت از لحاظ ظاهری کنترل می شوند که فاقد عيوبی مانند ترک ، خلل و فرج ، موج و ناصافی ، تاول و ذرات خارجی باشد که باعث گردد محصولات غیرقابل استفاده شوند.

در کنترل رنگ ضمن بررسی يکنواختی و تطابق رنگها ، سفارش مشتری و تنوع محصولات نیز کنترل و گزارش می گردد .

بررسی ابعادی

شامل کنترل ها و پارامترهای تعیین شده در استاندارد های ملی و بین المللی می باشد .

آزمون فشار و نشتی دینامیک و استاتیک :


آزمون سقوط آزاد :


آزمونهای مربوط به در پوش های وارداتی مورد مصرف

آزمونهای مربوط به خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی رنگ های مصرفی


آزمونهای خاص برای مواد شیمیایی ویژه که در دامنه استاندارد نبوده و يا اطلاعات مناسبی از آن در دست نیست به تقاضای مشتريان محترم

اين شركت با ایجاد آزمایشگاه مجهز و طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه تحت استاندارد ISO17025 ، طراحی آزمون های کیفی مطابق با استانداردهای مشتريان و منافع سایر ذينفعان تضمین گردد .

خط مشی آزمایشگاه

آزمایشگاه شركت پارس پرند حیان به عنوان یکی از واحدهای تحت پوشش شركت خصص و متعهد فعالیت می نمايد. اين شرکت با تکيه بر آزمایشگاه مجهز و پرسنل آزمایشگاه در دامنه كاری تعریف شده خود ضمن اجرا واستقرار نیازمندی های استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 و استاندارد ISO17025 ، اهداف زیر و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه را دنبال ومحقق می نمايد:

1. اجرای الزامات استاندارد ISO17025
.2 مطالعه و تحلیل مستمر و دوره ای استاندارد های آزمون های مرتبط با خدمات مورد نیاز مشتريان و به روز نگهداری مستندات فنی مورد استفاده در آزمایشگاه
.3 اجرای آزمون و ارائه گزارش مطابق با نیاز مشتريان و روش های ارائه شده توسط آنها
.4 اجرای دوره ای كالیبراسيون تجهیزات آزمون و اطمینان از صحت عملکردی آنها
.5 رازداری اسرار و حفظ اطلاعات مشتريان
.6 رعایت صداقت در تمامی مراحل آزمون و ارائه نتایج
.7 آموزش مداوم پرسنل جهت به روز بودن اطلاعات آنها و آگاهی كامل از روش های اجرایی آزمون و اهداف سازمان
.8 توجه خاص به تعميق ارزشهای انسانی و دینی در حفظ و ارتقاء نیروی انسانی و توجه به نیازهای معنوی و مادی پرسنل در راستای افزایش صداقت در آنها
.9 تدوين و راهبری كليه فعالیت های آزمایشگاه بصورت اقتصاد محور

سیستم کدگذاری UN :

در اين سیستم بر اساس مشخصات محصول و شرایط موادی که می توان در آن بسته بندی نمود محصول مورد نظر کد گذاری می شود . مارک گذاری وکدینگ اصولی بشکه ها تحت عنوان کد UN اين شرکت به شرح ذيل می باشد :

UN 1A1/X1.8 /250 /00/ IR/PPH

  • کنترل و تضمین کیفیت محصولات :

    شركت کیفیت را به عنوان اصل استراتژيک برای خود در نظر دارد و به اين منظور با ایجاد آزمایشگاه كاربردی نسبت به کنترل دقيق قطعات و محصولات اقدام می نمايد . مبنای بازرسی ها بر اساس جداول استاندارد MIL-STD-105E انجام می گردد و سطوح AQL و ریسک های تولید کننده و مررف کننده اگر از ووی مشتريان تعیین نشده باشد، طبق استاندارد و طرح کنترل ها تعیین می گردد . آزمونهای مورد نظر استاندارد مرجع به صورت كامل و طبق زمانهای تعیین شده بر روی محصول نهایی انجام می گیرد و پس از تایید کنترل کیفیت اجازه ترخیص داده م ی شود . فرایند ها به صورت آماری کنترل می شود تا قبل از بروز هر خطایی آنرا پیش بینی و از وقوع آن جلوگیری نماییم به اين منظور از spc و نرم افزار Minitab استفاده می نماییم و توسعه و تسری استفاده از تکنیک های آماری را در تمام فرایندها مد نظر داریم
  • کنترل مواد اوليه ورودی :

    کنترل مواد اوليه ورودی اولین مرحله کنترل کیفیت داخل كارخانه می باشد در پارس پرندمواد اوليه متناسب با طراحی محصولات و از بهترين برندها براساس داده های خريد ازقبل تدوين شده ، از تامین کنندگان ارزيابی شده و قابل اطمینان تهيه می شود و در بدو ورود به كارخانه مورد آزمون و بررسی واحد کنترل مواد در کنترل کیفیت قرار می گیرد و پس از تایید مجوز استفاده آن صادر می گردد .

  • کنترل های حین فرایند

    اين شركت با تمرکز بر کنترل های حین فرایند سعی در افزایش يکنواختی در کیفیت محصولات دارد لذا با برقراری طرح کنترل مناسب در فرایند ها و ترویج خود کنترلی بین كاركنان تولید به منظور رضایت مشتريان نهایی نتایج مناسبی را در اين خصوص بدست آورده است و توانسته بر دامنه تعداد مشتريان وخود افزوده و برای مشتريان معتبری همچون نفت سپاهان ، ایرانول و ..... محصولات خود را تولید نمايد .
Call Now Button