معرفی محصولات شرکت

بشکه های فلزی در دسته بندی های ذيل تولید و استفاده می گردند :

جدول مشخصات فنی بشکه های تولیدی

 
1-1
 
2-1
 
3-1
 
4-1
Call Now Button